O nas

Jako pracodawca często nie chcesz podejmować ryzyka. Poświecać zbyt wiele czasu i energii na poszukiwania wykwalifikowanego personelu. Jednocześnie, nie chcesz narazić swojej firmy na zbytnie opóźnienia zadań i projektów. Nie masz czasu na przeprowadzanie zbędnych rozmów z możliwym przyszłym personelem, który nie zawsze w praktyce pasuje do profilu firmy, badź jego doświadczenie w praktyce może narazić cię na niepotrzebne koszty.

Zatrudniamy, wybieramy i wdrążamy specjalistów w dziedzinie elektroniki, automatyki przemysłowej, technologii informacyjno-komunikacyjnych, budownictwie jak i przemyśle metalowym. Werwujemy i selekcjonujemy kandydatów na potrzeby naszych zleceniodawców. Umieszczamy odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. Bez podnoszenia kosztów. Współpraca z nami niesie wiele korzyści, zarówno dla klienta, jak i osóby poszukującej pracy.

TMPS wspiera w obsadzie stanowisk niej technicznych, mając tu na mysli stanowiska takie jak telefonista, recepcjonista, personel administracyjny lub finansowy, personel logistyczny jaki i wszystkich innych odgrywających ważne role wewnatrz państwa organizacji.

TMPS jest doswiadczony partnerem. Znamy dobrze możliwości, jakość i mentalność naszego personelu. Jesteśmy w stanie szybko dopasować odpowiedniego pacownika na potrzeby zleceniodawcy. Osobiście podejmujemy kontakt z pracodawcą w jego biznesowym środowisku, aby zorientowac sie w jakim otoczeniu będzie pracował udostępniony przez nas pracownik. Nasza oferta i stawki są bardzo konkurencyjne.

Taryfy TMPS
Nasi specjaliści otrzymują wynagrodzenie zgodne z ich kwalifikacjami i doświadczeniem. Nasze taryfy mimo wszystko są bardzo konkurencyjne w stosunku do innych ofert na rynku. Dodatkowo nasze taryfy są zawsze do negocjacji. Inwestujemy w nasze relacje aby nasza wspólpraca układała sie pomyślnie i była długoterminowa.

Zasady pracy

TMPS stawia wysokie wymagania swoim pracownikom. Pracując z wyspecjalizowanym i zmotywowanym personelem, odnosimy dobre wyniki.

Szacunek i integralność
TMPS jest zaufaną i rzetelną organizacja. Z szacunkiem podchodzi do praw klienta i kandydata. Nie ujawnia żadnych danych bez uprzedniej zgody. Wszyscy pracownicy TMPS objęci sa klauzulą poufności. TMPS przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych.

Serwis
TMPS oferuje usługi dążące do uzyskania dobrych wyników jakości i spełnienia oczekiwań klienta i kandydata. Nasza współpraca opiera sie na jawnych relacjach, oczekując w zamian tego samego od naszego partnera.